Full 1
Nie czekaj, aż ktoś przyjdzie i zacznie mówić w twoim imieniu.
To ty możesz zmienić świat.
Malala Yousafzai, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla 2014
Full 1
W piekle jest specjalne miejsce dla kobiet, które nie pomagały innym kobietom.
Madelaine Albright, sekretarz stanu USA w latach 1997 – 2001
Full 1
Więcej kobiet, więcej pokoju
Margot Wallström, wicepremierka i ministra spraw zagranicznych Szwecji w latach 2014 – 2019
Full 1
Uważam, że dojście do obecnej pozycji kosztowało mnie znacznie więcej niż kosztowałoby mężczyznę. Dzieje się tak między innymi dlatego, że tak zwany uniwersalny wzorzec stworzony został z myślą o rodzaju męskim.
Maria Janion, literaturoznawczyni, badaczka polskiej kultury XIX i XX wieku
Full 1
Powieść bez kobiet bywa uznawana za książkę o całej ludzkości, ale książka, w której kobiety są na pierwszym planie, zaliczana jest do literatury kobiecej.
Rebecca Solnit, amerykańska eseistka, historyczka i działaczka feministyczna
Full 1
Nie chodzi o to, by odciąć się od dorobku kultury ogólnoludzkiej, lecz o to by znaleźć język dla kobiecych doświadczeń i przywrócić ich sens wspólnej kulturze.
Maria Janion, literaturoznawczyni, badaczka polskiej kultury XIX i XX wieku
previous arrow
next arrow


Stowarzyszenie FemGlobal. Kobiety w polityce międzynarodowej zostało założone przez grupę kobiet zajmujących się badaniem sytuacji w poszczególnych państwach i regionach świata, szeroko pojętym bezpieczeństwem międzynarodowym, a także analizowaniem szans i wyzwań dla współpracy międzynarodowej: w wymiarze globalnym, państwowym, lokalnym i transgranicznym. Są wśród nas obywatelki różnych państw, przedstawicielki różnych pokoleń, mieszkanki wielkich i małych miast, pracownice administracji państwowej i samorządowej, uczelni wyższych, think-tanków, organizacji pozarządowych, mediów.

Kilka lat wzajemnych kontaktów i nieformalnych spotkań uświadomiło nam, jak wiele nas łączy i przed jakimi wyzwaniami stoimy. Decyzja o utworzeniu stowarzyszenia podyktowana została chęcią instytucjonalizacji naszych, rozproszonych dotychczas, wysiłków na rzecz wzmocnienia wpływu kobiet na kształt debaty publicznej dotyczącej polityki międzynarodowej i roli Polski w świecie.