Znajdź ekspertkę

Jeśli zajmujesz się kwestiami międzynarodowymi – jako badaczka, analityczka, dziennikarka, polityczka czy jeszcze w jakiś inny sposób i chciałabyś znaleźć się na tej liście, prosimy o sygnał na kontakt@femglobal.eu


Olena Babakova
Fundacja WOT / GMF Rethink.CEE / Krytyka Polityczna

babakova@wotf.pl

Migracja, Ukraina, Rosja, relacje polsko-ukraińskie, polityka migracyjna Polski, polityka migracyjna UE

https://www.facebook.com/olena.babakova/
https://www.linkedin.com/in/olena-babakova-03a216b/


Agnieszka Bryc
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

brycagnieszka@gmail.com

Rosja, Izrael, polska polityka wschodnia

https://www.facebook.com/agnieszka.bryc
https://twitter.com/AgnieszkaBryc
http://www.wnopib.umk.pl


Agnieszka Bolikowska
Językodajnia

info@jezykodajnia.pl

Kulturoznawstwo porównawcze: USA-Polska, świat anglojęzyczny- Europa kontynentalna, różnorodność świata anglojęzycznego i hispanojęzycznego, komunikacja między kulturami, iberystyka, amerykanistyka; metoda nauki komunikacji w językach obcych dla dorosłych, edukacja pozasystemowa dla dorosłych, motywacja u dorosłego, lęk przed popełnieniem błędu, terapia językiem, świat anglojęzyczny i hispanojęzyczny: kultura i przemiany społeczne, różnorodność, literatura piękna w językach obcych (angielski, hiszpański), historia idei, uważność (mindfulness) językowa i kulturowa

https://www.facebook.com/agnieszka.bolikowska/
https://www.linkedin.com/in/agnieszkabolikowska/
https://jezykodajnia.pl


Anna Dąbrowska
Stowarzyszenie Homo Faber

ad@hf.org.pl

migracje, polityka migracyjna

https://www.facebook.com/anna.dabrowska.7568/

https://www.facebook.com/anna.dabrowska.7568/
https://www.linkedin.com/in/anna-d%C4%85browska-748631207/
https://hf.org.pl/ao/index.php?id=73


Maria Domańska
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w Warszawie

maria.domanska@osw.waw.pl

Rosja: polityka wewnętrzna, system instytucjonalny państwa, polityka historyczna, sytuacja w elicie rządzącej


https://twitter.com/MDomanskaOSW
https://www.facebook.com/maria.domanska.5621
https://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/maria-domanska


Kinga Anna Gajda
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Studiów Europejskich

gajdaka@wp.pl

pamięć, dziedzictwo, kompetencje międzynarodowe, komunikacja międzynarodowa

https://www.facebook.com/lageverinque/
https://twitter.com/KingaAnnaGajda1?s=07
https://europeistyka.uj.edu.pl/pracownicy/kinga-gajda


Aleksandra Gasztold
Uniwersytet Warszawski

a.gasztold@uw.edu.pl

badania nad terroryzmem i radykalizacją, zwalczanie terroryzmu, polityka bezpieczeństwa Niemiec, ochrona infrastruktury krytycznej, kobiety i bezpieczeństwo (Agenda WPS)

https://www.linkedin.com/in/aleksandra-gasztold-9446ab59/
https://twitter.com/AGasztold?s=20
https://www.facebook.com/public/Aleksandra-Gasztold


Justyna Gotkowska
Ośrodek Studiów Wschodnich

justyna.gotkowska@osw.waw.pl

bezpieczeństwo i obronność, NATO, WPBiO, region Europy Północnej i Środkowej

https://www.facebook.com/justyna.gotkowska
https://pl.linkedin.com/in/justyna-gotkowska-b97a5b188
https://twitter.com/jgotkowska?s=20
https://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/justyna-gotkowska


Beata Górka-Winter
Uniwersytet Warszawski

beatajgwinter@gmail.com

bezpieczeństwo międzynarodowe

https://www.linkedin.com/in/beata-g%C3%B3rka-winter-950b7b10/
https://twitter.com/BeataGWinter
https://www.ce.uw.edu.pl/o-centrum-europejskim/wykladowcy/beata-gorka-winter/


Weronika Grzebalska
Instytut Studiów Politycznych PAN

weronika.zuzanna@gmail.com

polityka płci, socjologia obonności i bezpieczeństwa, polityka prawicy. Ostatnie projekty badawcze: organizacje paramilitarne we współczesnej Polsce; 'remilitaryzacja’ Europy Środkowej i jej implikacje dla równości płci; polityka anty-genderowa w Polsce i na Węgrzech

https://www.facebook.com/werowerowero/
https://twitter.com/WeronikaZuzanna
https://isppan.waw.pl/kadra/dr-weronika-grzebalska/


Elżbieta Hodyr
Akademia Sztuki Wojennej (kiedyś AON)

ehodyr@gmail.com

cyberbezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, NATO, ONZ, dyplomacja

https://www.linkedin.com/in/el%C5%BCbieta-hodyr-7455844/


Sonia Horonziak
Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Wiedniu

sonia.horonziak@wp.pl

antropologia polityczna, filozofia polityczna, teoria instytucji, polaryzacja, komunikowanie polityczne

https://www.linkedin.com/in/soniahoronziak/
https://www.researchgate.net/profile/Sonia-Horonziak


Yana Humen
Microsoft

yana.humen@coleurope.eu

Cyberbezpieczeństwo , EU cybersecurity policy, digital affairs

https://twitter.com/yana_humen


Jowanka Jakubek-Lalik
Wydział Prawa i Administracji UW

j.jakubek@uw.edu.pl

resilience of public institutions and law; – local government in Poland and comparative local government, decentralisation and decentration of power, – government policy coordination, – reforming public administration, – civil service effectiveness and reform, – strategic planning in public administration, – constitutional, European and administrative law, – urban management, smart cities, – national and international security.

https://www.linkedin.com/in/dr-jowanka-jakubek-lalik-1b11015/
https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/pracownicy/jowanka-jakubek-lalik


Marta Jaroszewicz
Uniwersytet Warszawski

marta.jaroszewicz@uw.edu.pl

migracje, bezpieczeństwo, transformacja, Europa Środkowa i Wschodnia

https://twitter.com/m_jaroszewicz


Małgorzata Kopka-Piątek
Instytut Spraw Publicznych

malgorzata.kopka@isp.org.pl

polityka europejska, relacje polsko-niemieckie, kobiety w polityce

https://twitter.com/MalKopka
https://www.isp.org.pl/pl/pracownicy/malgorzata-kopka-piatek?hash=o-nas-ludzie


Katarzyna Kubiak
European Leadership Network (ELN)

katarzynak@europeanleadershipnetwork.org

Kontrola zbrojeń, rozbrojenie, nieproliferacja, obrona przeciwrakietowa, nowe technologie

https://www.linkedin.com/in/kubiakkatarzyna/
https://twitter.com/KatarzynaKubiak
https://www.europeanleadershipnetwork.org/person/katarzyna-kubiak/


Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Instytut Europy Środkowej w Lublinie; Katolicki Uniwersytet Lubelski

kuczynska.zonik@ies.lublin.pl

Obszar poradziecki, państwa bałtyckie, mniejszości narodowe, bezpieczeństwo społeczne

https://m.facebook.com/kuczynska.zonik.aleksandra
https://twitter.com/kuczynska_zonik
https://ies.lublin.pl/instytut/zespol/


Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

kamos@amu.edu.pl

Europa Wschodnia, najnowsza historia Polski, reportaż historia Polskich Żydów XX w.

https://www.facebook.com/kasia.kwiatkowska.33/
https://czarne.com.pl/katalog/autorzy/katarzyna-kwiatkowska-moskalewicz


Magdalena Lachowicz
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

malachow@amu.edu.pl

Kraje byłego ZSRR, Europa Wschodnia, stosunki społeczno-gospodarcze, badania nad pamięcią w Europie Wschodniej, społeczeństwo obywatelskie w Federacji Rosyjskiej

https://www.facebook.com/magdalena.lachowicz.92
https://historia.amu.edu.pl/strona-glowna/pracownicy/magdalena-lachowicz


Agnieszka Legucka
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) oraz Akademia Finansów i Biznesu Vistula

legucka@pism.pl

Rosja, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, zagrożenia hybrydowe i dezinformacja; konflikty zbrojne

https://www.facebook.com/legucka.agnieszka
https://www.linkedin.com/in/legucka-agnieszka-92531784/
https://twitter.com/ALegucka
https://www.instagram.com/alegucka/
https://www.pism.pl/analitycy/Agnieszka_Legucka


Anna Łabuszewska
Tygodnik Powszechny

labuszewska@onet.eu

Rosja, życie polityczne, społeczne, kulturalne

https://www.facebook.com/17MgnienRosji/
https://twitter.com/labuszewska
https://www.tygodnikpowszechny.pl/autor/anna-labuszewska-140


Agnieszka Łada-Konefał
Deutsches Polen-Institut (Niemiecki Instytut Spraw Polskich)

lada@dpi-da.de

Niemcy, stosunki polsko-niemieckie, postrzeganie Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce, niemiecka polityka europejska

https://www.facebook.com/agnieszka.lada.5
https://www.linkedin.com/in/agnieszkalada/
https://twitter.com/AgnieszkaLada
https://www.deutsches-polen-institut.de/institut/unser-team/dr-agnieszka-lada/


Marta Makowska
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

makowska@pism.pl

Unia Europejska, polityka cyfrowa, przemysłowa, nowe technologie

https://www.linkedin.com/in/marta-makowska-95a4453a/
https://twitter.com/mMakowska
https://pism.pl/analitycy/Marta_Makowska


Małgorzata Molęda-Zdziech
Katedra Studiów Politycznych / Szkoła Główna Handlowa

mmoled@sgh.waw.pl

Francja, Trójkąt Weimarski/ UE: grupy interesu i lobbing,  badania i innowacje/ komunikacja polityczna

https://www.linkedin.com/in/ma%C5%82gorzata-mol%C4%99da-zdziech-710295/


Karolina Wanda Olszowska
Uniwersytet Jagielloński

karolinawanda.olszowska@uj.edu.pl

Republika Turcji w perspektywie historycznej i współczesnej

https://pl.linkedin.com/in/karolina-wanda-olszowska-22b489114
https://twitter.com/KOlszowska


Aneta Ostaszewska
Uniwersytet Warszawski

a.ostaszewska@uw.edu.pl

women’s studies, feminist studies, gender studies

https://www.facebook.com/aneta.ostaszewska.5
https://www.linkedin.com/in/aneta-ostaszewska-10479b150/
https://twitter.com/Aneta67548779
http://cbpk.uw.edu.pl/zespol-centrum/


Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Instytut Strategie 2050

kpelusia@gmail.com

polityka wschodnia, europejska

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011699604219
https://twitter.com/Kpelczynska?s=20


Maria Piechowska
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)

piechowska@pism.pl

Ukraina, Europa Wschodnia, polityka zagraniczna, migracje

https://twitter.com/M_Piechowska
https://pism.pl/analitycy/Maria_Piechowska


Edyta Pietrzak
Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami, Politechnika Łódzka

edyta.pietrzak@p.lodz.pl

studia globalne, społeczeństwo obywatelskie, polityka różnorodności w tym feminizm

https://wzip.p.lodz.pl/pracownik/edyta-pietrzak/


Kateryna Pryshchepa
College of Europe

k.pryshchepa@gmail.com

Polityka wewnętrzna Ukrainy, relacje polsko-ukraińskie


Iwona Reichardt
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

iwonareichardt@gmail.com

Europa Wschodnia, polityka zagraniczna, feministyczna polityka zagraniczna, soft power

https://www.facebook.com/iwona.reichardt
https://twitter.com/iwonareichardt
http://www.kew.org.pl/zespol/


Klara Sielicka-Baryłka
Wikimedia Polska

klara.sielicka@gmail.com

edukacja, media literacy, kluczowe kompetencje przyszłości i lifelong learning; cyfrowe narzędzia i przestrzenie współpracy cyfrowej

https://www.facebook.com/klara.sielicka/
https://www.linkedin.com/in/klara-sielicka-bary%C5%82ka-725891129/
https://twitter.com/KlaraSielick
https://www.instagram.com/claire.klara/?hl=pl
https://pl.wikimedia.org/wiki/U%C5%BCytkowniczka:Klara_Sielicka-Bary%C5%82ka_(WMPL)


Joanna Stolarek
Heinrich Böll Stiftung

stolarek@pl.boell.org

stosunki polsko-niemieckie, polityka i gospodarka Niemiec; stosunki międzynarodowe; polityka krajów hiszpańskojęzycznych, media i polityka medialna; język mediów, hate-speech i dezinformacja; kobiety w mediach i polityce, polityka migracyjna; ekologia i klimat; gender; demokracja i populizm; polityka równościowa dot. praw kobiet, mniejszości narodowych i praw mniejszości seksualnych

https://www.facebook.com/joannamaria.stolarek/
https://twitter.com/AsiaSto
https://pl.boell.org/pl/person/joanna-maria-stolarek


Agata Włodkowska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

wlodkowska.agata@gmail.com

polityka zagraniczna Polski, polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim, kobiety w nauce, kobiety w stosunkach międzynarodowych

https://www.linkedin.com/in/agata-w%C5%82odkowska-08b9a1182/
https://twitter.com/AgataWB


Karolina Zbytniewska
EURACTIV.pl / CEU Democracy Institute / Europe’s MediaLab

karolinazbytniewska@gmail.com

Unia Europejska, polityka europejska, polityka międzynarodowa, populizm, demokracja liberalna i nieliberalna

www.linkedin.com/in/karolinazbytniewska
https://democracyinstitute.ceu.edu/people/karolina-zbytniewska
https://www.euractiv.pl