W piekle jest specjalne miejsce dla kobiet, które nie pomagały innym kobietom.

Madelaine Albright, sekretarz stanu USA w latach 1997 – 2001